O nama

Ovaj sajt je namenjen učenicima kao podrška u online učenju.

Prezentacija za učenike 5.razreda:

Na sajtu ministarstva dostupan je raspored predavanja https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php

Učenici 5. i 6. razreda, koji rade po novom planu i programu mogu koristiti materijale koje je izdavačka kuća “Mtematiskop“ pripremila, a to su
digitalni udžbenik https://digit.matematiskop.co.rs
elektronski dodatak http://www.petirazred.matematiskop.co.rs

Učenici 8.razreda Zbirku za polaganje završnog ispita mogu preuzeti na https://www.mala-matura.com/wp-content/uploads/2020/02/Matematika.pdf

Učenici su u obavezi da se učlane u učionicu sa kodom koji mogu naći klikom na opciju meni, a potom izborom određenog razreda. U obavezi su da to urade do kraja ove nedelje (22.03.2020.).

SVE DODATNE INFORMACIJE BIĆE OBJAVLJENE NA POČETNOJ STRANICI OVOG SAJTA, A UČENICI I RODITELJI SE MOLE DA GA REDOVNO POSEĆUJU ZBOG MOGUĆIH IZMENA I DOPUNA!

Create your website with WordPress.com
Започни